Κυβερνήτης Καποδίστριας (1828-1831) & Βασιλεύς Όθων (1833-1862)

Προϊόντα ανά σελίδα